Administrasjon/Spedisjon Terminal
LRN Transport AS
Thomasdalen 14
N-2818 Gjøvik
tlf +47 61 13 06 00
fax +47 61 18 63 77
e-post: post@lrn.no

Besøksadresse: Thomasdalen 14

 


LRN Transport AS, verksted og lagerhotell
N-2830 Raufoss
tlf +47 61 19 81 80
fax +47 61 19 81 89
e-post: service@lrn.no

Besøksadresse: Kildalveien 13
 


Administrasjon/spedisjon og Terminal/lagerhotell
LRN Transport AB

SE-418 78 Gøteborg
tlf +46 31 64 71 50
fax +46 31 64 35 50
e-post: info@lrntransport.se

Besøksadresse: Kärrlyckegt. 14
 


LRN distribusjon
Thomasdalen 14
N-2818 Gjøvik
tlf +47 61 13 06 18
fax +47 61 13 06 19
e-post: distribusjon@lrn.no

Besøksadresse: Thomasdalen 14