SPEDISJON/FORTOLLING

- Innfortollingsdokumenter
- Utførselsdokumenter
- Transittdokumenter

Fortolling av motorsykler, biler, person-, vare-, og lastebiler, busschassier, samt øvrig gods og varer.

Vi er tilknyttet tollvesenets Tvinn-system.

Kontaktperson:
Morten Karlsen
Tlf: +47
61 13 06 14
Fax: +47 61 18 63 77
e-post: morten@lrn.no