LAGER / LAGERHOTELL

Utleie av vanlig lager, inne og ute, beliggende på Gjøvik, Raufoss og i Gøteborg.

Vi har 13.000 kvm lagerhotell fordelt på Raufoss og i Gøteborg.

På Raufoss har vi 1200 kvm varmt lager og 5800 kvm kaldt lager.

Vi har totalt 70.000 kvm asfalterte områder for oppstilling og lagring.

Tlf: +47 61 19 40 08
Fax: +47 61 19 40 09


Avdelingsleder:
Thor Herman Leirdal
+47 61 19 40 08
+47 95 70 18 79
e-post: thorhermann@lrn.no

Kontaktpersoner:
Finn Henrik Leirdal
+47 61 19 40 08
+47 99 10 07 23
e-post: finnhenrik@lrn.no

Terje Smestad
+47 61 19 40 08
+47 91 51 64 82