MILJØ / KVALITETSSIKRING

Tenk deg om! Vi har alle et ansvar for vårt miljø. For oss innebærer det at vi i det daglige er opptatt av å redusere miljøpåvirkninger fra vår virksomhet.
Dette gjør vi ved: En fleksibel vognpark som muliggjør en optimal kapasitetsutnyttelse. Riktig valg av kjøretøyer m.h.t motorstørrelse etc., sett i forhold til våre transportoppdrag. Krav til våre leverandører m.h.t deres produkters miljøpåvirkning. Forsvarlig avfallshåndtering i alle deler av vår virksomhet. Opplæring av våre sjåfører i sikker og miljøriktig kjøreadferd. Systematisk service og vedlikehold av alt materiell. Helhetlig transportløsninger i nært samarbeid med våre kunder.

SERTIFISERT for -Utførelse av totale transport- og logistikkløsninger for bilindustrien.
(Klikk på sertifikatene og få lesbar størrelse).