SERVICE OG TRANSPORT VERDEN OVER

Hva vi kan stå til tjeneste med? Transport av person- og varebiler. Spesialutviklede biltrailers sikrer høy kvalitet og sikkerhet. Innelukkede biltrailere gir reduserte skader under transport, noe som kommer våre kunder tilgode. Transport av parti- og stykkgods. Fleksibel og kundetilpasset vognmateriell sørger for god kapasitetsutnyttelse og gode transportløsninger verden over.

Vi betjener markedet i Norge, Norden og Europa. Der det er formålstjenlig samarbeider vi med andre transportører, slik at våre transporttjenester blir så optimale som mulig for deg som kunde. For oss er kunden den viktigeste. Hele vår forretningsstrategi baserer seg på dette. Dette betyr for oss overenstemmelse mellom våre kunders krav til pålitelighet, tilgjengelighet, kvalitet, pris, service og de tjenester vi leverer. Våre kunder er nasjonal og internasjonal industri, handels- og distribusjonsselskaper og speditører. Gjennom kontakt og samarbeid med deg som kunde finner vi de beste transportløsninger.

Alle tjenester utføres i hht Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser - NSAB2000

All services rendered are subject to the terms and conditions of the Nordic Freight Forwarders Association - NSAB2000