Velkommen til LRN Transport AS

Ta kontakt for et samarbeid rundt dine transportbehov !

Kontakt oss

61 13 06 00
Kildalsvingen 4, 2830 RAUFOSS
Orgnr 942 061 293

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Kvalitet

Det er svært viktig for oss å holde det vi lover, både når det gjelder oppgitte priser, avtalt leveringstid, og kvalitet på utførelsen av arbeidene.  Du som kunde skal være trygg på at det er samsvar mellom det vi sier og det vi utfører.

Om oss

LRN Transport AS

Hva vi kan stå til tjeneste med? Transport av person- og varebiler. Spesialutviklede biltrailere sikrer høy kvalitet og sikkerhet. Innelukkede biltrailere gir reduserte skader under transport, noe som kommer våre kunder tilgode. Transport av parti- og stykkgods. Fleksibel og kundetilpasset vognmateriell sørger for god kapasitetsutnyttelse og gode transportløsninger verden over.

Vi betjener markedet i Norge, Norden og Europa. Der det er formålstjenlig samarbeider vi med andre transportører, slik at våre transporttjenester blir så optimale som mulig for deg som kunde. For oss er kunden den viktigeste. Hele vår forretningsstrategi baserer seg på dette. Dette betyr for oss overenstemmelse mellom våre kunders krav til pålitelighet, tilgjengelighet, kvalitet, pris, service og de tjenester vi leverer. Våre kunder er nasjonal og internasjonal industri, handels- og distribusjonsselskaper og speditører. Gjennom kontakt og samarbeid med deg som kunde finner vi de beste transportløsninger.

Alle tjenester utføres i hht Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser - NSAB2015

Dokumentasjon

Åpenhetsloven

Våre ansatte

Torbjørn Sørum

Daglig leder LRN Transport AS

Nils Petter Røise

Transportsjef/befrakter utland

Roar Håkenstad

Befrakter utland

Irene Nesje

Fakturering/utland

Morten Karlsen

Spedisjon-Fortolling

Anne Hilde Røise

Økonomi, kundeoppfølging og lønnsanvarlig

Vetle Steinum Odberg

Regnskap/økonomi

Thor Hermann Leirdal

Lageransvarlig

Finn Henrik Leirdal

Lagermedarbeider

Trond-Anders Nerødegård

Serviceavdelings ansvarlig

Øystein Skoglund

Daglig leder LRN Distribusjon

Mia Engelien Røise

Befrakter Distribusjon

Malin Engelien Røise

Fakturering Distribusjon

Ann Cathrin Nerødegård

Fakturering/distribusjon

Våre tjenester

Storbil

I vår storbil avdeling tilbyr vi transporter i inn-og utland.  Ved å benytte  oss får du en pålitelig transportør med profesjonalitet og kvalitet i alle ledd. Godstransport fra oss tilbyr de høyeste standardene på området.

Distribusjon

Med utgangspunkt i vår terminal på Raufoss tilbyr vi daglige transporter til de fleste destinasjoner i eget og nærliggende fylker.    Transportene utføres med varebiler og lastebiler tilpasset godsets volum. Vi tilbyr også ekspress leveringer for gods som må framføres raskere enn ordinær framføringstid.     Du når oss på følgende måte :

Hovednummer   61 13 06 18     distribusjon@mail.1.lrn.no.co

Øystein Skoglund 61 13 06 16   -  480 72 330     oystein@mail.1.lrn.no.co

Mia Engelien Røise  61 13 06 17 - 901 81 426    mia@mail.1.lrn.no.co

Serviceavdeling

På vår serviceavdeling på Raufoss tilbyr vi storbilvask og enklere vedlikehold. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Trond Anders Nerødegård 

trondanders@mail.1.lrn.no.co

61 19 81 83  -   90 86 37 32 

Lager

Fra våre lager på Raufoss tilbyr vi lagring og logistikk løsninger.  Vi disponerer ca 10.000 m2 kaldt lager.  Ta kontakt for en nærmere prat rundt ditt lager behov.

Thor Hermann Leirdal

thlei@mail.1.lrn.no.co

 957 01 879

Spedisjon

Vi tilbyr spedisjonsløsninger tilknyttet Tollvesenets Tvinn-system.

Ta kontakt med

Morten Karlsen

morten@mail.1.lrn.no.co

61 13 06 14 

Galleri

LRN Sverige

Sverige

Vi har vår egen terminal i Sverige. På et av Gøteborgs flotteste industrifelt ligger LRN Transport AB, som betjener markedet i Sverige, samt import og eksport til de Europeiske markedet.

LRN Transport AB kan tilby transport av: person- og varebiler, parti- og stykkgods. Ved vår nye moderne terminal kan vi tilby lagring i tidsriktigelokaler. Vi har daglig ca. 20 lastebiler som betjenter området Vest Sverige - Sørøst Norge.

Gjennom samarbeid med LRN Transport AS i Norge gir dette oss muligheter for å oppnå rasjonelle og konkurransedyktige transportløsningar for våre kunder.

Vi har for tiden ca. 4.500 kvm lagerhotell og ca 15.000 kvm asfaltert tomt.

Affärsidé

LRN Transport AB ska med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva och säkra lösningar av tjänster inom transport och logistik.

Affärsmässighet och strategiskt tänkande gör oss till en långsiktig partner som förstår vikten av kostnadseffektivitet och ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Detta innebär samtidigt ett optimalt miljötänkande.

Miljöpolicy

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter och verksamheter
 • arbeta efter ett livscykelperspektiv i möjligaste mån
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
 • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga
 • ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar
 • följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav
 • löpande sätta miljömål och följa upp dessa

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Kvalitetspolicy

LRN:s kvalitetspolicy är att för sina kunder vara en pålitlig och säker leverantör av transporter och logistiktjänster.

Vår kvalitet ska ständigt utvecklas så att den uppfyller kundernas krav och motsvarar förväntningarna.

Detta innebär att:

 • vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
 • vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
 • varje medarbetare ska veta vad hon/han gör och varför
 • vi alltid strävar efter nollfelsprincipen
 • kvalitet ska styras mot mätbara mål
 • vår verksamhet ska präglas av ständiga förbättringar
 • att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 • inneha nödvändig kompetens för att utföra kundens uppdrag
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

LRN-Agro Transport

LRN Agro-Transport AS
Orgnr: 981 353 536

LRN Agro-Transport AS er et lokalbasert transportselskap fra Moelv som ble etablert i desember 1999, og transporterer gods i bulk-segmentet. Hovedtyngden av virksomheten består av inntransport av korn og råvarer, samt transport av kraftfor og gjødsel til bonden i Hedmark, Oppland og Akershus for Strand Unikorn sine anlegg. Gründer og tidligere eier Erik Schjerpen startet opp transportvirksomheten i 1986 med kjøring for Strand Unikorn. I oppstartsåret besto bilparken av 1 bil og henger. Strand Unikorn har i årenes løp utvidet virksomheten, og bilparken har vokst i takt med dette. Kjøringen besto i de første årene av transport av gjødsel og korn. I 1994 tok bedriften over 2 kraftforbiler av Strand Unikorn og startet opp med utkjøring av kraftfor til bøndene i Ringsaker. Kraftforproduksjonen har økt betydelig i årens løp, og dette har styrt utviklingen i bedriften, og i 2003 var antallet oppe i 8 biler. I 2016 kjøpte Strand Unikorn opp mølla på Jaren. I denne forbindelsen kjøpte bedriften opp Landbrukstransport som besto av 5 biler for å ivareta avdelingens behov på Hadeland. I 2014 ble bedriften kjøpt opp av LRN Transport AS, da eier og daglig leder ønsket å trappe ned og pensjonere seg. I februar 2020 be det også besluttet å endre navnet til LRN Agro-Transport AS

I dag består bilparken av 19 bulkbiler av forskjellig art, og bedriften sysselsetter 21 ansatte.